Udruga Mraz

Udruga Mraz je neovisna, nestranačka i neprofitna udruga građana s ciljem širenja kulture i poticanje dijaloga među mladima u Hrvatskoj i svijetu.

Aktivnosti u kojima mlada osoba može sudjelovati: u organizaciji urbanih glazbenih te likovnih događaja. Može sudjelovati u navedenim aktivnostima i kao volonter.