Multimedijalni centar STUB-KLUB

Multimedijalni centar STUB-KLUB

STUB-KLUB je udruga mladih i za mlade koja u zajednici djeluje već 25 godina, a posljednjih 16 godina redovito provodi programe i projekte koji svojim aktivnostima postižu zadovoljavanje generacijskih potreba djece i mladih u zajednici. Većina aktivnosti koju udruga provodi uključuje kreativne i darovite mlade na svim poljima kulture, umjetnosti, foto/video tematike, informatike i kulturnih manifestacija te volontere koji pomažu u provedbi pojedinih aktivnosti. Unatrag nekoliko godina STUB-KLUB provodi projekte koji uključuju brojne partnere i suradnike u okviru drugih udruga na području Krapinsko-zagorske županije koje rade sa djecom, mladima, osobama sa invaliditetom te djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Projektne aktivnosti provode dugogodišnji stručnjaci i suradnici te volonteri svih generacija koji korisnicima usađuju pojedine multimedijalne i kreativne vještine koje im pomažu u odrastanju, školovanju, traženju zaposlenja i daljnjem životu. U provedbi programa i projekata udruga uključuje članove i redovite korisnike koji sudjeluju u provedbi aktivnosti i/ili volontiraju na aktivnostima. Udruga ima izrađen mehanizam upravljanja pojedinih programa i aktivnosti, radna i upravljačka tijela koja redovito ažuriraju svoj angažman, uvježban radni tim i 26 redovitih članova koji sudjeluju u svim aktivnostima. Dostatne materijalne resurse za provedbu pojedinih programa i projekata udruga osigurava od lokalne i regionalne samouprave te vlastitim gospodarskim djelatnostima.

Aktivnosti u kojima mlada osoba može sudjelovati kao volonter/ka: multimedijalne i kreativne tematske radionice, organizacija koncerata, organizacija izložbi, volonterske akcije uređenja javnih površina u zajednici.

Zanimljive aktivnosti u kojima mlada osoba može sudjelovati: kreativne i likovne radionice, organizacija i osmišljavanje tribina, diskusija i zanimljivih tematskih predavanja, osmišljavanje volonterskih akcija. Uvjet je da osoba bude kreativna, komunikativna, domišljata, snalažljiva, da ima vlastiti prijevoz ako je van područja grada ili županije ili se zna povezati sa javnim prijevozom.

Više informacija vidi na https://www.facebook.com/pages/Multimedijalni%20Centar%20Stub-Klub/176899669542378/