Dom za odrasle osobe Lobor-grad

Dom za odrasle osobe Lobor-grad

Dom za odrasle osobe Lobor-grad je javna ustanova u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s mentalnim oštećenjima ili višestrukim oštećenjima kojima se skrb ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način. Zaposlenici skrbe o gotovo 300 korisnika smještenih uglavnom u Domu, a manji dio je smješten u organizirano stanovanje.

Korisnici volontiranja su pripadnici ranjivih skupina pa je minimalna dob za volontere u Domu 18 godina. Volonteri su prije početka volontiranja dužni dostaviti potvrde da nisu kažnjavani. Volonteri mogu sudjelovati u: kreativnim radionicama/aktivnostima, društvenim igrama s korisnicima, aktivnostima u prirodi.

Uz prethodno nabrojane aktivnosti moguće je sudjelovanje i u različitim zabavnim aktivnostima koje se organiziraju u Domu: ples, priredbe, sportske igre i slično.

Više informacija vidi na https://www.lobor-grad.hr/index.html