MOJI INTERESI

MOJI INTERESI

Moji interesi (neformalno obrazovanje, hobiji, kampovi, međunarodne razmjene ili osposobljavanje)

“Moji interesi” uključuju neformalno obrazovanje (predavanja, radionice, tečajeve,…), hobije, sudjelovanje u kampovima, međunarodne razmjene i treninge. Sve što nam proširuje vidike, sa čime stječemo nova znanja i vještine. Međutim, to ne uključuje: autoškolu, tečaj prve pomoći, aktivnosti koje provode školske (obrazovne) institucije.