MOJ PROJEKT

MOJ PROJEKT

Moj projekt (realizacija vlastitih ideja i inicijativa)

„Moj projekt“ omogućuje mladima da svoje ideje i zamisli provedu u svojoj lokalnoj zajednici. Korisnik/ca može u provedbu svoje ideje uključiti i druge dionike, npr. može surađivati ​​s organizacijama civilnog društva ili javnim institucijama.

Projekti se boduju prema već definiranim kriterijima, koji su opisani u mrežnoj aplikaciji.