MEGAFON

MEGAFON

Megafon (informiranje mladih o projektu)

Pomoću “Megafona” korisnici/e pomažu pri širenju informacija o programu/mrežnoj stranici “Nagrađivanje mladih” među svojim vršnjacima/kinjima i pružaju im priliku da se pridruže programu prikupljanja bodova za  nagrade. To ćeš postići ako na jednom od svojih profila na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat …) staviš objavu i upotrijebiš ključnu riječ: #nagradivanjemladih.