AKTIVNI GRAĐANIN

AKTIVNI GRAĐANIN

Aktivni građanin (volontiranje i aktivno građanstvo)

„Aktivni građanin“ potiče mlade da volontiraju u udrugama ili drugim organizacijama te da postanu aktivni članovi društva kao volonteri/ke. Volonter/ka za obavljeni posao nije primio nagradu  (u novcu, robi ili uslugama) ali mu organizator volontiranja u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) može nadoknaditi unaprijed ugovorene troškove (putne troškove i troškovi prehrane).